“ Els problemes de les nacions no poden ser resolts per la mateixa consciència que els ha creat” Einstein

“Si saps el que fas, pots fer el que vulguis” M. Feldenkrais

EL FÈNIX és el bressol de la REGENERACIÓ NACIONAL

Les arrels i la saba que sostenen i nodreixen el FÈNIX rauen a un nivell més profund que el del bàndols polítics.

El fonament i la identitat del FÈNIX és l'Esperit de la nació catalana.

Aquest esperit és la déu del tremp, les idees i l'amor a la pàtria que trobareu reflectides en aquestes pàgines.

Aquesta afirmació és contundent i poderosa. Potser difícil d'entendre per la consciència que sura a les aigües superficials de la política i dels possibilismes. Per a la consciència que hi ha darrera del FÈNIX és l'única raó de ser.

L'Esperit de la nació catalana és la Realitat de plenitud intocada i intocable d'aquesta nació.

L'Esperit de la nació catalana és l'impuls incessant de llibertat i plenitud que copsen els qui tenen el cor net i l'orella expectant.

I és d'aquest Esperit d'alliberament i de plenitud que sorgeix l'exigència de regeneració nacional articulada a través del FÈNIX.

El pensament, el cor i la passió del FÈNIX és unificada en una sola fidelitat. La fidelitat a l'Esperit nacional català.

Som totalment aliens a fidelitats partidistes, financeres, ideològiques o de nissaga.

No són les veus dels interessos del món les que mouen el FÈNIX. És la paraula, engendrada dins del silenci, que malda per fer visible la plenitud d'aquesta nació, la que l'afaiçona, l'empeny i el nodreix.