“Feu judicis justos”

Els aliats en acabar la segona guerra mundial, no es van limitar a posar a la presó i condemnar els caps nazis. Van endegar un judici en tota regla. Per què? Perquè sabien que amb la victòria de les armes no n'hi havia prou per decapitar les idees del nazisme. Els calia una força legal i moral, que deixés clar davant del món i sobretot davant la nació alemanya que les obres i les idees del nazisme eren filles de l'error. I per tant, injustificables.

Si volem refer la nostra nació, no n'hi ha prou amb declarar la independència i girar full com si aquí no hi hagués passat res, acceptant com a fets consumats inevitables el llast que la colonització ha carregat sobre aquest poble. Si no fem sortir a la claror i ens alliberem de les idees i les obres de la colonització i d'aquesta vella consciència que s'hi doblega i la justifica, podrirem la nostra independència.

Per a evitar aquesta podridura i garantir la vitalitat i el futur, net de llast, de la nació catalana ens cal la regeneració. I la regeneració nacional emprarà com una de les eines fonamentals el judici a la colonització, per a deixar clar davant del món, i sobretot davant dels catalans, que les idees i les obres de la colonització són filles de l'error. I, per tant injustificables.

Serà una eina de presa de consciència col·lectiva i d'anàlisi històric que acomplirà diversos objectiu:

  • Ens farà entendre els mecanismes de la colonització i els seus efectes polítics, psicològics i mentals.

  • Farà viable d'una manera organitzada la catarsis de l'inconscient col·lectiu català, i posarà, doncs, el fonament de la regeneració del nostre caràcter col·lectiu, tant malmès per tots aquests segles de sistemàtica castració nacional.

  • Posarà a la vista de tothom i extirparà les llavors de desintegració nacional i lingüística que la colonització ha plantat, i que es disfressen, es guarneixen i es justifiquen amb arguments insostenibles.

  • Fornirà una condemna legal i moral de la colonització i de les seves estratègies.

  • Fornirà un marc alliberat de mentides i perspectives nacionals limitadores, on es podrà desplegar el cos legal del nou estat.